Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 30-11-2022 tới 01-12-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 30-11-2022 tới 01-12-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 30-11-2022
Đặc biệt98112
Giải nhất09152
Giải nhì0198905593
Giải ba251619536648674
944940464496641
Giải tư7013767255794369
Giải năm849012793981
719999825959
Giải sáu036860858
Giải bảy51356757

Loto: 12, 52, 89, 93, 61, 66, 74, 94, 44, 41, 13, 72, 79, 69, 90, 79, 81, 99, 82, 59, 36, 60, 58, 51, 35, 67, 57


Kết quả Thứ Năm ngày 01-12-2022
Đặc biệt52770
Giải nhất72632
Giải nhì9423001290
Giải ba009446075238682
135460903756528
Giải tư7236625571175805
Giải năm602440767706
624251515198
Giải sáu515311771
Giải bảy40656932

Loto: 70, 32, 30, 90, 44, 52, 82, 46, 37, 28, 36, 55, 17, 05, 24, 76, 06, 42, 51, 98, 15, 11, 71, 40, 65, 69, 32