Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 30-06-2015 tới 02-07-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 30-06-2015 tới 02-07-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 30-06-2015
Đặc biệt11703
Giải nhất99318
Giải nhì3647694644
Giải ba646101262536666
935166231477763
Giải tư4823897695248711
Giải năm183007440500
339972397596
Giải sáu822646215
Giải bảy29099460

Loto: 03, 18, 76, 44, 10, 25, 66, 16, 14, 63, 23, 76, 24, 11, 30, 44, 00, 99, 39, 96, 22, 46, 15, 29, 09, 94, 60


Kết quả Thứ Tư ngày 01-07-2015
Đặc biệt70165
Giải nhất51986
Giải nhì6413226272
Giải ba858154117908256
980629595505160
Giải tư6603807246321662
Giải năm321043104120
195734248705
Giải sáu022309573
Giải bảy36856601

Loto: 65, 86, 32, 72, 15, 79, 56, 62, 55, 60, 03, 72, 32, 62, 10, 10, 20, 57, 24, 05, 22, 09, 73, 36, 85, 66, 01


Kết quả Thứ Năm ngày 02-07-2015
Đặc biệt19387
Giải nhất05909
Giải nhì6479650155
Giải ba293448260884427
064436748908524
Giải tư4669950016173214
Giải năm226642145816
675992977475
Giải sáu351724911
Giải bảy20548334

Loto: 87, 09, 96, 55, 44, 08, 27, 43, 89, 24, 69, 00, 17, 14, 66, 14, 16, 59, 97, 75, 51, 24, 11, 20, 54, 83, 34