Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 30-03-2016 tới 31-03-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 30-03-2016 tới 31-03-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 30-03-2016
Đặc biệt61692
Giải nhất28637
Giải nhì0916302051
Giải ba914469733826001
782629359641118
Giải tư0998406804175949
Giải năm012443091949
484300000897
Giải sáu626520744
Giải bảy32482106

Loto: 92, 37, 63, 51, 46, 38, 01, 62, 96, 18, 98, 68, 17, 49, 24, 09, 49, 43, 00, 97, 26, 20, 44, 32, 48, 21, 06


Kết quả Thứ Năm ngày 31-03-2016
Đặc biệt44978
Giải nhất73215
Giải nhì8242736611
Giải ba760604066086345
459245667171630
Giải tư0758340293641785
Giải năm710289230292
252163441319
Giải sáu208927825
Giải bảy38966964

Loto: 78, 15, 27, 11, 60, 60, 45, 24, 71, 30, 58, 02, 64, 85, 02, 23, 92, 21, 44, 19, 08, 27, 25, 38, 96, 69, 64