Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 29-06-2018 tới 01-07-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 29-06-2018 tới 01-07-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 29-06-2018
Đặc biệt66983
Giải nhất94158
Giải nhì0955720514
Giải ba388019090851189
408459170433997
Giải tư1585364234494572
Giải năm498061262677
381801520715
Giải sáu678805402
Giải bảy29517915

Loto: 83, 58, 57, 14, 01, 08, 89, 45, 04, 97, 85, 42, 49, 72, 80, 26, 77, 18, 52, 15, 78, 05, 02, 29, 51, 79, 15


Kết quả Thứ Bảy ngày 30-06-2018
Đặc biệt02442
Giải nhất04043
Giải nhì5819574126
Giải ba177997811624376
938059279259599
Giải tư8706683081985454
Giải năm707542888733
642500742175
Giải sáu124152880
Giải bảy33805393

Loto: 42, 43, 95, 26, 99, 16, 76, 05, 92, 99, 06, 30, 98, 54, 75, 88, 33, 25, 74, 75, 24, 52, 80, 33, 80, 53, 93


Kết quả Chủ Nhật ngày 01-07-2018
Đặc biệt66017
Giải nhất37700
Giải nhì4206257696
Giải ba484782874644641
008922980945629
Giải tư5158592476854512
Giải năm850096645994
629582670501
Giải sáu648773259
Giải bảy57864910

Loto: 17, 00, 62, 96, 78, 46, 41, 92, 09, 29, 58, 24, 85, 12, 00, 64, 94, 95, 67, 01, 48, 73, 59, 57, 86, 49, 10