Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 28-12-2021 tới 29-12-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 28-12-2021 tới 29-12-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 28-12-2021
Đặc biệt04703
Giải nhất53971
Giải nhì2011686688
Giải ba227956630514632
643425856895593
Giải tư0417857650896568
Giải năm801314618956
162233314234
Giải sáu935332690
Giải bảy05647426

Loto: 03, 71, 16, 88, 95, 05, 32, 42, 68, 93, 17, 76, 89, 68, 13, 61, 56, 22, 31, 34, 35, 32, 90, 05, 64, 74, 26


Kết quả Thứ Tư ngày 29-12-2021
Đặc biệt13977
Giải nhất34852
Giải nhì5430998902
Giải ba988416154524183
958163951248316
Giải tư3788930770683241
Giải năm300583909069
385327462257
Giải sáu595243069
Giải bảy23941412

Loto: 77, 52, 09, 02, 41, 45, 83, 16, 12, 16, 88, 07, 68, 41, 05, 90, 69, 53, 46, 57, 95, 43, 69, 23, 94, 14, 12