Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 28-06-2023 tới 30-06-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 28-06-2023 tới 30-06-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 28-06-2023
Đặc biệt97495
Giải nhất12576
Giải nhì1202052689
Giải ba322837489380249
636471873204894
Giải tư6498908916966318
Giải năm590695053506
466881829603
Giải sáu948415030
Giải bảy65204761

Loto: 95, 76, 20, 89, 83, 93, 49, 47, 32, 94, 98, 89, 96, 18, 06, 05, 06, 68, 82, 03, 48, 15, 30, 65, 20, 47, 61


Kết quả Thứ Năm ngày 29-06-2023
Đặc biệt06920
Giải nhất56675
Giải nhì6771670226
Giải ba258837811784401
107999406069390
Giải tư0144988376436236
Giải năm397600385573
013503926592
Giải sáu424847468
Giải bảy13879836

Loto: 20, 75, 16, 26, 83, 17, 01, 99, 60, 90, 44, 83, 43, 36, 76, 38, 73, 35, 92, 92, 24, 47, 68, 13, 87, 98, 36


Kết quả Thứ Sáu ngày 30-06-2023
Đặc biệt69851
Giải nhất88124
Giải nhì6615911919
Giải ba079228028492702
437919261353904
Giải tư4262519624794379
Giải năm246680928630
671930896022
Giải sáu207869283
Giải bảy89820834

Loto: 51, 24, 59, 19, 22, 84, 02, 91, 13, 04, 62, 96, 79, 79, 66, 92, 30, 19, 89, 22, 07, 69, 83, 89, 82, 08, 34