Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 27-08-2021 tới 28-08-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 27-08-2021 tới 28-08-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 27-08-2021
Đặc biệt69159
Giải nhất30254
Giải nhì0758074200
Giải ba643264058659279
149900604591165
Giải tư0884071387595876
Giải năm428726068140
926574457509
Giải sáu412554979
Giải bảy27999558

Loto: 59, 54, 80, 00, 26, 86, 79, 90, 45, 65, 84, 13, 59, 76, 87, 06, 40, 65, 45, 09, 12, 54, 79, 27, 99, 95, 58


Kết quả Thứ Bảy ngày 28-08-2021
Đặc biệt50509
Giải nhất96823
Giải nhì9543867362
Giải ba061013681708356
706843064171561
Giải tư0324581753641563
Giải năm596129312584
306825203384
Giải sáu445478538
Giải bảy30809874

Loto: 09, 23, 38, 62, 01, 17, 56, 84, 41, 61, 24, 17, 64, 63, 61, 31, 84, 68, 20, 84, 45, 78, 38, 30, 80, 98, 74