Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 27-08-2016 tới 01-09-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 27-08-2016 tới 01-09-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 27-08-2016
Đặc biệt87565
Giải nhất02890
Giải nhì3412463255
Giải ba851649450064589
389066786189437
Giải tư3632874018452237
Giải năm821642911646
631436727408
Giải sáu012151601
Giải bảy59530017

Loto: 65, 90, 24, 55, 64, 00, 89, 06, 61, 37, 32, 40, 45, 37, 16, 91, 46, 14, 72, 08, 12, 51, 01, 59, 53, 00, 17


Kết quả Chủ Nhật ngày 28-08-2016
Đặc biệt39470
Giải nhất00469
Giải nhì5624910506
Giải ba129136718912084
043946172889656
Giải tư6378924590474306
Giải năm635495866429
537063425145
Giải sáu354623238
Giải bảy71743746

Loto: 70, 69, 49, 06, 13, 89, 84, 94, 28, 56, 78, 45, 47, 06, 54, 86, 29, 70, 42, 45, 54, 23, 38, 71, 74, 37, 46


Kết quả Thứ Hai ngày 29-08-2016
Đặc biệt31946
Giải nhất23580
Giải nhì6349005676
Giải ba503034673184596
119697515279211
Giải tư9708916058029706
Giải năm543194466262
320757608408
Giải sáu949841747
Giải bảy96971568

Loto: 46, 80, 90, 76, 03, 31, 96, 69, 52, 11, 08, 60, 02, 06, 31, 46, 62, 07, 60, 08, 49, 41, 47, 96, 97, 15, 68


Kết quả Thứ Ba ngày 30-08-2016
Đặc biệt86844
Giải nhất62373
Giải nhì7239038198
Giải ba459342943548825
513378254218180
Giải tư5823329224309396
Giải năm477510968504
410912334220
Giải sáu946900871
Giải bảy83145801

Loto: 44, 73, 90, 98, 34, 35, 25, 37, 42, 80, 23, 92, 30, 96, 75, 96, 04, 09, 33, 20, 46, 00, 71, 83, 14, 58, 01


Kết quả Thứ Tư ngày 31-08-2016
Đặc biệt77489
Giải nhất60706
Giải nhì9323337775
Giải ba057655014505527
491898546777844
Giải tư8010203801571789
Giải năm967813493382
758727363873
Giải sáu262909579
Giải bảy85839579

Loto: 89, 06, 33, 75, 65, 45, 27, 89, 67, 44, 10, 38, 57, 89, 78, 49, 82, 87, 36, 73, 62, 09, 79, 85, 83, 95, 79


Kết quả Thứ Năm ngày 01-09-2016
Đặc biệt94102
Giải nhất52888
Giải nhì6758269508
Giải ba548714558842806
450879487336926
Giải tư7870544234722971
Giải năm812664072955
907585817486
Giải sáu419300445
Giải bảy73370355

Loto: 02, 88, 82, 08, 71, 88, 06, 87, 73, 26, 70, 42, 72, 71, 26, 07, 55, 75, 81, 86, 19, 00, 45, 73, 37, 03, 55