Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 27-07-2023 tới 01-08-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 27-07-2023 tới 01-08-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 27-07-2023
Đặc biệt21171
Giải nhất85403
Giải nhì7984071628
Giải ba704215342593257
679086012924822
Giải tư8442544377342039
Giải năm728853796926
416650221814
Giải sáu647208190
Giải bảy68224710

Loto: 71, 03, 40, 28, 21, 25, 57, 08, 29, 22, 42, 43, 34, 39, 88, 79, 26, 66, 22, 14, 47, 08, 90, 68, 22, 47, 10


Kết quả Thứ Sáu ngày 28-07-2023
Đặc biệt40915
Giải nhất79375
Giải nhì1998499134
Giải ba034390362839226
093451255643022
Giải tư9679526715442874
Giải năm118345382948
698741781682
Giải sáu812027864
Giải bảy68349318

Loto: 15, 75, 84, 34, 39, 28, 26, 45, 56, 22, 79, 67, 44, 74, 83, 38, 48, 87, 78, 82, 12, 27, 64, 68, 34, 93, 18


Kết quả Thứ Bảy ngày 29-07-2023
Đặc biệt69358
Giải nhất70140
Giải nhì4306037592
Giải ba413520663155503
369889297882185
Giải tư7446955997982763
Giải năm536065459000
759168244880
Giải sáu361896648
Giải bảy83245556

Loto: 58, 40, 60, 92, 52, 31, 03, 88, 78, 85, 46, 59, 98, 63, 60, 45, 00, 91, 24, 80, 61, 96, 48, 83, 24, 55, 56


Kết quả Chủ Nhật ngày 30-07-2023
Đặc biệt55741
Giải nhất43813
Giải nhì0230900386
Giải ba620334536994823
712316217514881
Giải tư6227779452548472
Giải năm433506434241
731159264135
Giải sáu928952289
Giải bảy49374609

Loto: 41, 13, 09, 86, 33, 69, 23, 31, 75, 81, 27, 94, 54, 72, 35, 43, 41, 11, 26, 35, 28, 52, 89, 49, 37, 46, 09


Kết quả Thứ Hai ngày 31-07-2023
Đặc biệt72615
Giải nhất73596
Giải nhì2947116196
Giải ba131654378959867
865906646138341
Giải tư8590789474016477
Giải năm456012217202
793173069952
Giải sáu802683737
Giải bảy61763936

Loto: 15, 96, 71, 96, 65, 89, 67, 90, 61, 41, 90, 94, 01, 77, 60, 21, 02, 31, 06, 52, 02, 83, 37, 61, 76, 39, 36


Kết quả Thứ Ba ngày 01-08-2023
Đặc biệt04430
Giải nhất18971
Giải nhì4712000337
Giải ba111679515031425
221074466179135
Giải tư9009885152213489
Giải năm644696095128
730431407896
Giải sáu731874836
Giải bảy90957285

Loto: 30, 71, 20, 37, 67, 50, 25, 07, 61, 35, 09, 51, 21, 89, 46, 09, 28, 04, 40, 96, 31, 74, 36, 90, 95, 72, 85