Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 27-04-2020 tới 28-04-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 27-04-2020 tới 28-04-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 27-04-2020
Đặc biệt77561
Giải nhất86201
Giải nhì3341613287
Giải ba404277401219445
508255000244156
Giải tư8889917377909358
Giải năm047364885491
877779601618
Giải sáu841862589
Giải bảy21912858

Loto: 61, 01, 16, 87, 27, 12, 45, 25, 02, 56, 89, 73, 90, 58, 73, 88, 91, 77, 60, 18, 41, 62, 89, 21, 91, 28, 58


Kết quả Thứ Ba ngày 28-04-2020
Đặc biệt69063
Giải nhất34806
Giải nhì3153632927
Giải ba402361053316407
101220556850341
Giải tư8680544164952972
Giải năm444608137173
446994585070
Giải sáu716597231
Giải bảy83344925

Loto: 63, 06, 36, 27, 36, 33, 07, 22, 68, 41, 80, 41, 95, 72, 46, 13, 73, 69, 58, 70, 16, 97, 31, 83, 34, 49, 25