Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 27-01-2015 tới 29-01-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 27-01-2015 tới 29-01-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 27-01-2015
Đặc biệt89188
Giải nhất72254
Giải nhì4297232331
Giải ba926660254660558
782293100347559
Giải tư3895546377468491
Giải năm792413297010
477932522113
Giải sáu191762107
Giải bảy91818555

Loto: 88, 54, 72, 31, 66, 46, 58, 29, 03, 59, 95, 63, 46, 91, 24, 29, 10, 79, 52, 13, 91, 62, 07, 91, 81, 85, 55


Kết quả Thứ Tư ngày 28-01-2015
Đặc biệt43550
Giải nhất05637
Giải nhì7464575309
Giải ba174268848746412
718437928004387
Giải tư6065899725841674
Giải năm082516974624
027278319894
Giải sáu921145834
Giải bảy59286930

Loto: 50, 37, 45, 09, 26, 87, 12, 43, 80, 87, 65, 97, 84, 74, 25, 97, 24, 72, 31, 94, 21, 45, 34, 59, 28, 69, 30


Kết quả Thứ Năm ngày 29-01-2015
Đặc biệt54556
Giải nhất64211
Giải nhì7185345507
Giải ba932072811521422
466629338056914
Giải tư1385608474105404
Giải năm953174537922
214360815479
Giải sáu575102511
Giải bảy35583029

Loto: 56, 11, 53, 07, 07, 15, 22, 62, 80, 14, 85, 84, 10, 04, 31, 53, 22, 43, 81, 79, 75, 02, 11, 35, 58, 30, 29