Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 26-11-2019 tới 28-11-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 26-11-2019 tới 28-11-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 26-11-2019
Đặc biệt16031
Giải nhất85310
Giải nhì6989232691
Giải ba556195205798443
464352404230684
Giải tư6917389564200999
Giải năm348571486341
280635908646
Giải sáu432307558
Giải bảy81429336

Loto: 31, 10, 92, 91, 19, 57, 43, 35, 42, 84, 17, 95, 20, 99, 85, 48, 41, 06, 90, 46, 32, 07, 58, 81, 42, 93, 36


Kết quả Thứ Tư ngày 27-11-2019
Đặc biệt34257
Giải nhất83079
Giải nhì3246366123
Giải ba953262652580716
445425420685389
Giải tư4473460717249125
Giải năm544990225659
060666468458
Giải sáu340307326
Giải bảy07192279

Loto: 57, 79, 63, 23, 26, 25, 16, 42, 06, 89, 73, 07, 24, 25, 49, 22, 59, 06, 46, 58, 40, 07, 26, 07, 19, 22, 79


Kết quả Thứ Năm ngày 28-11-2019
Đặc biệt23232
Giải nhất38589
Giải nhì2037192532
Giải ba884113434729089
212434438474920
Giải tư4730824244205019
Giải năm934658126669
514978787691
Giải sáu114776834
Giải bảy86018116

Loto: 32, 89, 71, 32, 11, 47, 89, 43, 84, 20, 30, 42, 20, 19, 46, 12, 69, 49, 78, 91, 14, 76, 34, 86, 01, 81, 16