Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 24-01-2019 tới 25-01-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 24-01-2019 tới 25-01-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 24-01-2019
Đặc biệt69336
Giải nhất65487
Giải nhì3384782018
Giải ba808469508009696
005577366356925
Giải tư5326574915799919
Giải năm277752625416
071220063111
Giải sáu840634596
Giải bảy94333224

Loto: 36, 87, 47, 18, 46, 80, 96, 57, 63, 25, 26, 49, 79, 19, 77, 62, 16, 12, 06, 11, 40, 34, 96, 94, 33, 32, 24


Kết quả Thứ Sáu ngày 25-01-2019
Đặc biệt95565
Giải nhất31663
Giải nhì9237472652
Giải ba534018245676801
721096421015377
Giải tư2696066160271009
Giải năm588001942866
394116537485
Giải sáu197722373
Giải bảy90972399

Loto: 65, 63, 74, 52, 01, 56, 01, 09, 10, 77, 96, 61, 27, 09, 80, 94, 66, 41, 53, 85, 97, 22, 73, 90, 97, 23, 99