Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 24-01-2016 tới 28-01-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 24-01-2016 tới 28-01-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 24-01-2016
Đặc biệt29150
Giải nhất10219
Giải nhì6103387883
Giải ba212027388967929
456314044891587
Giải tư7951191243355104
Giải năm843411970550
488152285823
Giải sáu882310153
Giải bảy49528494

Loto: 50, 19, 33, 83, 02, 89, 29, 31, 48, 87, 51, 12, 35, 04, 34, 97, 50, 81, 28, 23, 82, 10, 53, 49, 52, 84, 94


Kết quả Thứ Hai ngày 25-01-2016
Đặc biệt11704
Giải nhất41169
Giải nhì8213049549
Giải ba794684717191538
802334159720753
Giải tư3394356912404453
Giải năm697662261301
738593203311
Giải sáu565520236
Giải bảy09546898

Loto: 04, 69, 30, 49, 68, 71, 38, 33, 97, 53, 94, 69, 40, 53, 76, 26, 01, 85, 20, 11, 65, 20, 36, 09, 54, 68, 98


Kết quả Thứ Ba ngày 26-01-2016
Đặc biệt76605
Giải nhất16203
Giải nhì1357546499
Giải ba996955446631949
063074931687188
Giải tư0304372979972738
Giải năm527960357635
033264327384
Giải sáu352885593
Giải bảy81986724

Loto: 05, 03, 75, 99, 95, 66, 49, 07, 16, 88, 04, 29, 97, 38, 79, 35, 35, 32, 32, 84, 52, 85, 93, 81, 98, 67, 24


Kết quả Thứ Tư ngày 27-01-2016
Đặc biệt11201
Giải nhất39303
Giải nhì5090733306
Giải ba515505972717828
363333550335910
Giải tư5919321216789466
Giải năm391213925364
842254399083
Giải sáu947552933
Giải bảy60923148

Loto: 01, 03, 07, 06, 50, 27, 28, 33, 03, 10, 19, 12, 78, 66, 12, 92, 64, 22, 39, 83, 47, 52, 33, 60, 92, 31, 48


Kết quả Thứ Năm ngày 28-01-2016
Đặc biệt12792
Giải nhất30951
Giải nhì9970321978
Giải ba009999292909221
339719085855982
Giải tư2686530660298463
Giải năm442899260245
526269569525
Giải sáu808551152
Giải bảy33246309

Loto: 92, 51, 03, 78, 99, 29, 21, 71, 58, 82, 86, 06, 29, 63, 28, 26, 45, 62, 56, 25, 08, 51, 52, 33, 24, 63, 09