Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 23-01-2017 tới 25-01-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 23-01-2017 tới 25-01-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 23-01-2017
Đặc biệt00872
Giải nhất31705
Giải nhì6098447113
Giải ba513733876847687
959034960069751
Giải tư0452066400616691
Giải năm343916305963
532650003646
Giải sáu012295386
Giải bảy11405556

Loto: 72, 05, 84, 13, 73, 68, 87, 03, 00, 51, 52, 64, 61, 91, 39, 30, 63, 26, 00, 46, 12, 95, 86, 11, 40, 55, 56


Kết quả Thứ Ba ngày 24-01-2017
Đặc biệt57089
Giải nhất31973
Giải nhì5529295008
Giải ba297003196782340
353741300599237
Giải tư5745033620467157
Giải năm851668974840
365192238878
Giải sáu443131493
Giải bảy63890112

Loto: 89, 73, 92, 08, 00, 67, 40, 74, 05, 37, 45, 36, 46, 57, 16, 97, 40, 51, 23, 78, 43, 31, 93, 63, 89, 01, 12


Kết quả Thứ Tư ngày 25-01-2017
Đặc biệt74696
Giải nhất07028
Giải nhì5047309772
Giải ba923727302682335
533940120959514
Giải tư0491932141747991
Giải năm404943461463
324996278166
Giải sáu614974913
Giải bảy76338663

Loto: 96, 28, 73, 72, 72, 26, 35, 94, 09, 14, 91, 21, 74, 91, 49, 46, 63, 49, 27, 66, 14, 74, 13, 76, 33, 86, 63