Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-12-2022 tới 23-12-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-12-2022 tới 23-12-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 22-12-2022
Đặc biệt65438
Giải nhất42121
Giải nhì8741815982
Giải ba448141861519793
539546306230946
Giải tư5054786803397982
Giải năm229701151781
741003746716
Giải sáu328209099
Giải bảy25124154

Loto: 38, 21, 18, 82, 14, 15, 93, 54, 62, 46, 54, 68, 39, 82, 97, 15, 81, 10, 74, 16, 28, 09, 99, 25, 12, 41, 54


Kết quả Thứ Sáu ngày 23-12-2022
Đặc biệt33027
Giải nhất01034
Giải nhì3944031211
Giải ba013891382324827
518411099509281
Giải tư0511864673655683
Giải năm090640021629
632221801096
Giải sáu776073760
Giải bảy97750517

Loto: 27, 34, 40, 11, 89, 23, 27, 41, 95, 81, 11, 46, 65, 83, 06, 02, 29, 22, 80, 96, 76, 73, 60, 97, 75, 05, 17