Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-09-2017 tới 23-09-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-09-2017 tới 23-09-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 22-09-2017
Đặc biệt10587
Giải nhất13786
Giải nhì0612260609
Giải ba590089526523599
438444256709541
Giải tư1726453928492913
Giải năm076216110996
525540140407
Giải sáu979336305
Giải bảy72553538

Loto: 87, 86, 22, 09, 08, 65, 99, 44, 67, 41, 26, 39, 49, 13, 62, 11, 96, 55, 14, 07, 79, 36, 05, 72, 55, 35, 38


Kết quả Thứ Bảy ngày 23-09-2017
Đặc biệt18770
Giải nhất09867
Giải nhì5535491672
Giải ba939948222333021
541971385223373
Giải tư6430424479851673
Giải năm718783569750
339391200260
Giải sáu723480113
Giải bảy62467599

Loto: 70, 67, 54, 72, 94, 23, 21, 97, 52, 73, 30, 44, 85, 73, 87, 56, 50, 93, 20, 60, 23, 80, 13, 62, 46, 75, 99