Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-08-2015 tới 24-08-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 22-08-2015 tới 24-08-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 22-08-2015
Đặc biệt43249
Giải nhất17814
Giải nhì6884754644
Giải ba310483580042158
322885780042680
Giải tư8406758702280577
Giải năm326786623181
577596296374
Giải sáu887505568
Giải bảy96207916

Loto: 49, 14, 47, 44, 48, 00, 58, 88, 00, 80, 06, 87, 28, 77, 67, 62, 81, 75, 29, 74, 87, 05, 68, 96, 20, 79, 16


Kết quả Chủ Nhật ngày 23-08-2015
Đặc biệt52880
Giải nhất60538
Giải nhì2166879047
Giải ba084530038875658
439383852086381
Giải tư5825241854344714
Giải năm122566619590
163503130544
Giải sáu300882540
Giải bảy78843948

Loto: 80, 38, 68, 47, 53, 88, 58, 38, 20, 81, 25, 18, 34, 14, 25, 61, 90, 35, 13, 44, 00, 82, 40, 78, 84, 39, 48


Kết quả Thứ Hai ngày 24-08-2015
Đặc biệt34970
Giải nhất79961
Giải nhì8558375718
Giải ba008718541666838
538295798884632
Giải tư6890656046506774
Giải năm934091040879
126714376315
Giải sáu741336962
Giải bảy70041696

Loto: 70, 61, 83, 18, 71, 16, 38, 29, 88, 32, 90, 60, 50, 74, 40, 04, 79, 67, 37, 15, 41, 36, 62, 70, 04, 16, 96