Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-06-2022 tới 23-06-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 22-06-2022 tới 23-06-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 22-06-2022
Đặc biệt50846
Giải nhất92133
Giải nhì7565764087
Giải ba070183654447407
240680814890008
Giải tư7413985030936318
Giải năm137837175295
126393628679
Giải sáu304237359
Giải bảy16049247

Loto: 46, 33, 57, 87, 18, 44, 07, 68, 48, 08, 13, 50, 93, 18, 78, 17, 95, 63, 62, 79, 04, 37, 59, 16, 04, 92, 47


Kết quả Thứ Năm ngày 23-06-2022
Đặc biệt97140
Giải nhất07147
Giải nhì8990184392
Giải ba868005791274223
942487410650119
Giải tư3005681699545078
Giải năm344110815171
253322461650
Giải sáu797282710
Giải bảy01994270

Loto: 40, 47, 01, 92, 00, 12, 23, 48, 06, 19, 05, 16, 54, 78, 41, 81, 71, 33, 46, 50, 97, 82, 10, 01, 99, 42, 70