Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 21-07-2016 tới 22-07-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 21-07-2016 tới 22-07-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 21-07-2016
Đặc biệt98540
Giải nhất42506
Giải nhì2660369831
Giải ba197778091321762
042118578447660
Giải tư1788637596651475
Giải năm905755960212
112136658930
Giải sáu822028101
Giải bảy82941667

Loto: 40, 06, 03, 31, 77, 13, 62, 11, 84, 60, 88, 75, 65, 75, 57, 96, 12, 21, 65, 30, 22, 28, 01, 82, 94, 16, 67


Kết quả Thứ Sáu ngày 22-07-2016
Đặc biệt46412
Giải nhất15853
Giải nhì3385064073
Giải ba641170409646689
110403141461813
Giải tư2430909781974298
Giải năm781286705497
588484881100
Giải sáu815217024
Giải bảy40728523

Loto: 12, 53, 50, 73, 17, 96, 89, 40, 14, 13, 30, 97, 97, 98, 12, 70, 97, 84, 88, 00, 15, 17, 24, 40, 72, 85, 23