Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 20-08-2021 tới 23-08-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 20-08-2021 tới 23-08-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 20-08-2021
Đặc biệt04793
Giải nhất84718
Giải nhì6766058087
Giải ba004089731937780
074956737190131
Giải tư4155482746684113
Giải năm685910547299
868299574493
Giải sáu390501538
Giải bảy70411771

Loto: 93, 18, 60, 87, 08, 19, 80, 95, 71, 31, 55, 27, 68, 13, 59, 54, 99, 82, 57, 93, 90, 01, 38, 70, 41, 17, 71


Kết quả Thứ Bảy ngày 21-08-2021
Đặc biệt69157
Giải nhất89294
Giải nhì5101996584
Giải ba521148782792136
623003701445644
Giải tư5615394647783864
Giải năm414782401391
761244797932
Giải sáu103601674
Giải bảy56411228

Loto: 57, 94, 19, 84, 14, 27, 36, 00, 14, 44, 15, 46, 78, 64, 47, 40, 91, 12, 79, 32, 03, 01, 74, 56, 41, 12, 28


Kết quả Chủ Nhật ngày 22-08-2021
Đặc biệt98711
Giải nhất17016
Giải nhì8461057897
Giải ba648375667531785
377725279209406
Giải tư6559593085971411
Giải năm816271288506
013599011234
Giải sáu990669518
Giải bảy70666383

Loto: 11, 16, 10, 97, 37, 75, 85, 72, 92, 06, 59, 30, 97, 11, 62, 28, 06, 35, 01, 34, 90, 69, 18, 70, 66, 63, 83


Kết quả Thứ Hai ngày 23-08-2021
Đặc biệt58391
Giải nhất20528
Giải nhì6936625470
Giải ba109116274524082
876747243241270
Giải tư7536458598584876
Giải năm926320020947
449607809429
Giải sáu566438731
Giải bảy50454468

Loto: 91, 28, 66, 70, 11, 45, 82, 74, 32, 70, 36, 85, 58, 76, 63, 02, 47, 96, 80, 29, 66, 38, 31, 50, 45, 44, 68