Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 20-01-2022 tới 22-01-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 20-01-2022 tới 22-01-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 20-01-2022
Đặc biệt71085
Giải nhất18328
Giải nhì7879748541
Giải ba469565600854100
553673919050473
Giải tư5382231699025825
Giải năm764321270441
055464489387
Giải sáu138764484
Giải bảy49417125

Loto: 85, 28, 97, 41, 56, 08, 00, 67, 90, 73, 82, 16, 02, 25, 43, 27, 41, 54, 48, 87, 38, 64, 84, 49, 41, 71, 25


Kết quả Thứ Sáu ngày 21-01-2022
Đặc biệt78645
Giải nhất59320
Giải nhì6092213571
Giải ba985613659208310
875276954691981
Giải tư5148398915404501
Giải năm783073063903
790886514668
Giải sáu702963616
Giải bảy54121148

Loto: 45, 20, 22, 71, 61, 92, 10, 27, 46, 81, 48, 89, 40, 01, 30, 06, 03, 08, 51, 68, 02, 63, 16, 54, 12, 11, 48


Kết quả Thứ Bảy ngày 22-01-2022
Đặc biệt74954
Giải nhất64284
Giải nhì8674145640
Giải ba497375391037345
512905120292492
Giải tư7745730713239995
Giải năm865927945605
464338512769
Giải sáu026826606
Giải bảy22620433

Loto: 54, 84, 41, 40, 37, 10, 45, 90, 02, 92, 45, 07, 23, 95, 59, 94, 05, 43, 51, 69, 26, 26, 06, 22, 62, 04, 33