Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-07-2023 tới 20-07-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-07-2023 tới 20-07-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 18-07-2023
Đặc biệt20080
Giải nhất11885
Giải nhì5363337876
Giải ba661552205950224
539786941940654
Giải tư4282777197219021
Giải năm285018563174
992731666207
Giải sáu898149402
Giải bảy49408730

Loto: 80, 85, 33, 76, 55, 59, 24, 78, 19, 54, 82, 71, 21, 21, 50, 56, 74, 27, 66, 07, 98, 49, 02, 49, 40, 87, 30


Kết quả Thứ Tư ngày 19-07-2023
Đặc biệt15339
Giải nhất01484
Giải nhì5624307018
Giải ba554938965936430
091616500578245
Giải tư9215950276669785
Giải năm284846757953
919071160560
Giải sáu268322801
Giải bảy03629856

Loto: 39, 84, 43, 18, 93, 59, 30, 61, 05, 45, 15, 02, 66, 85, 48, 75, 53, 90, 16, 60, 68, 22, 01, 03, 62, 98, 56


Kết quả Thứ Năm ngày 20-07-2023
Đặc biệt58286
Giải nhất59809
Giải nhì2721491487
Giải ba388082754266389
679506020871038
Giải tư1808636787120887
Giải năm050241351080
991572840175
Giải sáu959760942
Giải bảy72387462

Loto: 86, 09, 14, 87, 08, 42, 89, 50, 08, 38, 08, 67, 12, 87, 02, 35, 80, 15, 84, 75, 59, 60, 42, 72, 38, 74, 62