Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-03-2022 tới 20-03-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-03-2022 tới 20-03-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 18-03-2022
Đặc biệt90202
Giải nhất05396
Giải nhì3774691737
Giải ba835065307012737
933823558443676
Giải tư1597771953143592
Giải năm395107182676
153916414908
Giải sáu670934252
Giải bảy10019305

Loto: 02, 96, 46, 37, 06, 70, 37, 82, 84, 76, 97, 19, 14, 92, 51, 18, 76, 39, 41, 08, 70, 34, 52, 10, 01, 93, 05


Kết quả Thứ Bảy ngày 19-03-2022
Đặc biệt39218
Giải nhất49736
Giải nhì7113686920
Giải ba029901706528173
965441309708412
Giải tư7365856660547837
Giải năm259209489823
672069520899
Giải sáu465363366
Giải bảy92810429

Loto: 18, 36, 36, 20, 90, 65, 73, 44, 97, 12, 65, 66, 54, 37, 92, 48, 23, 20, 52, 99, 65, 63, 66, 92, 81, 04, 29


Kết quả Chủ Nhật ngày 20-03-2022
Đặc biệt04348
Giải nhất47440
Giải nhì0711079698
Giải ba930405646342102
268252428393357
Giải tư5834689157478231
Giải năm501203104266
319735907372
Giải sáu908502748
Giải bảy87232009

Loto: 48, 40, 10, 98, 40, 63, 02, 25, 83, 57, 34, 91, 47, 31, 12, 10, 66, 97, 90, 72, 08, 02, 48, 87, 23, 20, 09