Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 16-12-2019 tới 19-12-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 16-12-2019 tới 19-12-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 16-12-2019
Đặc biệt28068
Giải nhất81159
Giải nhì6151303897
Giải ba236904285387854
865793196084663
Giải tư4296222283230530
Giải năm715541419540
911054619874
Giải sáu339301738
Giải bảy19734849

Loto: 68, 59, 13, 97, 90, 53, 54, 79, 60, 63, 96, 22, 23, 30, 55, 41, 40, 10, 61, 74, 39, 01, 38, 19, 73, 48, 49


Kết quả Thứ Ba ngày 17-12-2019
Đặc biệt83022
Giải nhất46760
Giải nhì1743429796
Giải ba533255081477078
461923563715211
Giải tư6025267114185835
Giải năm577147147924
538226664141
Giải sáu077681689
Giải bảy32728276

Loto: 22, 60, 34, 96, 25, 14, 78, 92, 37, 11, 25, 71, 18, 35, 71, 14, 24, 82, 66, 41, 77, 81, 89, 32, 72, 82, 76


Kết quả Thứ Tư ngày 18-12-2019
Đặc biệt26849
Giải nhất69095
Giải nhì6611590368
Giải ba414676238747976
927250868090775
Giải tư8112039284104069
Giải năm122899405488
897046402282
Giải sáu058533989
Giải bảy84491413

Loto: 49, 95, 15, 68, 67, 87, 76, 25, 80, 75, 12, 92, 10, 69, 28, 40, 88, 70, 40, 82, 58, 33, 89, 84, 49, 14, 13


Kết quả Thứ Năm ngày 19-12-2019
Đặc biệt46081
Giải nhất65929
Giải nhì6080001964
Giải ba922445126273427
397497997493221
Giải tư0326446033507249
Giải năm121188847033
948949582673
Giải sáu335938962
Giải bảy74897526

Loto: 81, 29, 00, 64, 44, 62, 27, 49, 74, 21, 26, 60, 50, 49, 11, 84, 33, 89, 58, 73, 35, 38, 62, 74, 89, 75, 26