Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 16-07-2020 tới 17-07-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 16-07-2020 tới 17-07-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 16-07-2020
Đặc biệt24511
Giải nhất08388
Giải nhì8892712190
Giải ba026080354674997
563352568431408
Giải tư1775612497392386
Giải năm718240227325
125948906908
Giải sáu867065857
Giải bảy01449812

Loto: 11, 88, 27, 90, 08, 46, 97, 35, 84, 08, 75, 24, 39, 86, 82, 22, 25, 59, 90, 08, 67, 65, 57, 01, 44, 98, 12


Kết quả Thứ Sáu ngày 17-07-2020
Đặc biệt60814
Giải nhất94807
Giải nhì6587980885
Giải ba248133679173941
592961160196950
Giải tư9395691303028928
Giải năm705064160678
246812962489
Giải sáu615698622
Giải bảy05383559

Loto: 14, 07, 79, 85, 13, 91, 41, 96, 01, 50, 95, 13, 02, 28, 50, 16, 78, 68, 96, 89, 15, 98, 22, 05, 38, 35, 59