Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 16-05-2017 tới 17-05-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 16-05-2017 tới 17-05-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 16-05-2017
Đặc biệt99794
Giải nhất03794
Giải nhì0522495679
Giải ba635121638891015
243848128793770
Giải tư3926746119252810
Giải năm991011935161
784779740371
Giải sáu738750694
Giải bảy88710990

Loto: 94, 94, 24, 79, 12, 88, 15, 84, 87, 70, 26, 61, 25, 10, 10, 93, 61, 47, 74, 71, 38, 50, 94, 88, 71, 09, 90


Kết quả Thứ Tư ngày 17-05-2017
Đặc biệt89370
Giải nhất73044
Giải nhì9139278850
Giải ba068580336147744
932984262439990
Giải tư4773813358642201
Giải năm554028705563
915081725631
Giải sáu069936829
Giải bảy26991336

Loto: 70, 44, 92, 50, 58, 61, 44, 98, 24, 90, 73, 33, 64, 01, 40, 70, 63, 50, 72, 31, 69, 36, 29, 26, 99, 13, 36