Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 15-08-2023 tới 17-08-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 15-08-2023 tới 17-08-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 15-08-2023
Đặc biệt41861
Giải nhất12901
Giải nhì8286876177
Giải ba029594760210678
553173830653035
Giải tư9975170843001454
Giải năm189745044626
274545620388
Giải sáu367908599
Giải bảy90564522

Loto: 61, 01, 68, 77, 59, 02, 78, 17, 06, 35, 75, 08, 00, 54, 97, 04, 26, 45, 62, 88, 67, 08, 99, 90, 56, 45, 22


Kết quả Thứ Tư ngày 16-08-2023
Đặc biệt82019
Giải nhất43465
Giải nhì9143712598
Giải ba830590017830317
201793884016159
Giải tư3508831235018338
Giải năm355549519028
087394680574
Giải sáu672517797
Giải bảy53923948

Loto: 19, 65, 37, 98, 59, 78, 17, 79, 40, 59, 08, 12, 01, 38, 55, 51, 28, 73, 68, 74, 72, 17, 97, 53, 92, 39, 48


Kết quả Thứ Năm ngày 17-08-2023
Đặc biệt79186
Giải nhất32553
Giải nhì7939152920
Giải ba329129458436898
310732091587443
Giải tư6367703000531383
Giải năm185731801684
117711098748
Giải sáu715727370
Giải bảy30983547

Loto: 86, 53, 91, 20, 12, 84, 98, 73, 15, 43, 67, 30, 53, 83, 57, 80, 84, 77, 09, 48, 15, 27, 70, 30, 98, 35, 47