Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-07-2022 tới 16-07-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-07-2022 tới 16-07-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 15-07-2022
Đặc biệt38114
Giải nhất90817
Giải nhì3462011661
Giải ba820103065897189
046019331065713
Giải tư9735966237135116
Giải năm782616370830
683835069090
Giải sáu298295250
Giải bảy96382587

Loto: 14, 17, 20, 61, 10, 58, 89, 01, 10, 13, 35, 62, 13, 16, 26, 37, 30, 38, 06, 90, 98, 95, 50, 96, 38, 25, 87


Kết quả Thứ Bảy ngày 16-07-2022
Đặc biệt77064
Giải nhất71741
Giải nhì7233744659
Giải ba443946696940892
933978705798369
Giải tư6540416405714718
Giải năm780654879072
544607982999
Giải sáu814546246
Giải bảy60486647

Loto: 64, 41, 37, 59, 94, 69, 92, 97, 57, 69, 40, 64, 71, 18, 06, 87, 72, 46, 98, 99, 14, 46, 46, 60, 48, 66, 47