Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 15-05-2020 tới 17-05-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 15-05-2020 tới 17-05-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 15-05-2020
Đặc biệt41795
Giải nhất53938
Giải nhì3463173859
Giải ba298088471738740
234699633387101
Giải tư4712954789319008
Giải năm387867076341
676195957341
Giải sáu237407256
Giải bảy93792273

Loto: 95, 38, 31, 59, 08, 17, 40, 69, 33, 01, 12, 47, 31, 08, 78, 07, 41, 61, 95, 41, 37, 07, 56, 93, 79, 22, 73


Kết quả Thứ Bảy ngày 16-05-2020
Đặc biệt75146
Giải nhất18878
Giải nhì6396181730
Giải ba977757366534335
866364595142875
Giải tư7071091349086892
Giải năm383089794445
457286281582
Giải sáu111951928
Giải bảy24442352

Loto: 46, 78, 61, 30, 75, 65, 35, 36, 51, 75, 71, 13, 08, 92, 30, 79, 45, 72, 28, 82, 11, 51, 28, 24, 44, 23, 52


Kết quả Chủ Nhật ngày 17-05-2020
Đặc biệt76380
Giải nhất11164
Giải nhì7053558134
Giải ba877858488378581
633474369326134
Giải tư9954858046976540
Giải năm362324350372
311567760123
Giải sáu418596787
Giải bảy30408838

Loto: 80, 64, 35, 34, 85, 83, 81, 47, 93, 34, 54, 80, 97, 40, 23, 35, 72, 15, 76, 23, 18, 96, 87, 30, 40, 88, 38