Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 15-02-2020 tới 20-02-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 15-02-2020 tới 20-02-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệt47417
Giải nhất56746
Giải nhì0220890927
Giải ba428885873205678
392504637608543
Giải tư4057132050518760
Giải năm599649639132
444091488146
Giải sáu948740043
Giải bảy41308899

Loto: 17, 46, 08, 27, 88, 32, 78, 50, 76, 43, 57, 20, 51, 60, 96, 63, 32, 40, 48, 46, 48, 40, 43, 41, 30, 88, 99


Kết quả Chủ Nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệt00776
Giải nhất68932
Giải nhì6034963294
Giải ba013678598496456
910238058971089
Giải tư2223143313936940
Giải năm797850734795
697709549081
Giải sáu205437904
Giải bảy49927551

Loto: 76, 32, 49, 94, 67, 84, 56, 23, 89, 89, 23, 33, 93, 40, 78, 73, 95, 77, 54, 81, 05, 37, 04, 49, 92, 75, 51


Kết quả Thứ Hai ngày 17-02-2020
Đặc biệt99817
Giải nhất69356
Giải nhì5326837870
Giải ba862126400975190
951577828980249
Giải tư6853062190770265
Giải năm985051040004
824151780210
Giải sáu377170135
Giải bảy70422392

Loto: 17, 56, 68, 70, 12, 09, 90, 57, 89, 49, 53, 21, 77, 65, 50, 04, 04, 41, 78, 10, 77, 70, 35, 70, 42, 23, 92


Kết quả Thứ Ba ngày 18-02-2020
Đặc biệt06616
Giải nhất32033
Giải nhì1087999942
Giải ba634757689207176
137732329152816
Giải tư7953615072120409
Giải năm732688022501
668734718773
Giải sáu270964103
Giải bảy48414059

Loto: 16, 33, 79, 42, 75, 92, 76, 73, 91, 16, 53, 50, 12, 09, 26, 02, 01, 87, 71, 73, 70, 64, 03, 48, 41, 40, 59


Kết quả Thứ Tư ngày 19-02-2020
Đặc biệt90398
Giải nhất38353
Giải nhì1273548565
Giải ba165576487358369
167338916033499
Giải tư2676321141822239
Giải năm141098936515
821734508057
Giải sáu345359475
Giải bảy85375250

Loto: 98, 53, 35, 65, 57, 73, 69, 33, 60, 99, 76, 11, 82, 39, 10, 93, 15, 17, 50, 57, 45, 59, 75, 85, 37, 52, 50


Kết quả Thứ Năm ngày 20-02-2020
Đặc biệt22204
Giải nhất15061
Giải nhì1060626736
Giải ba999427926804489
149676981507814
Giải tư8749410728442015
Giải năm199980558891
349551481505
Giải sáu883194394
Giải bảy93314022

Loto: 04, 61, 06, 36, 42, 68, 89, 67, 15, 14, 49, 07, 44, 15, 99, 55, 91, 95, 48, 05, 83, 94, 94, 93, 31, 40, 22