Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-02-2019 tới 16-02-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-02-2019 tới 16-02-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 15-02-2019
Đặc biệt65132
Giải nhất27219
Giải nhì2075071078
Giải ba316974843909036
117999880904611
Giải tư1896735459094400
Giải năm802855537838
406808318115
Giải sáu609959670
Giải bảy24806802

Loto: 32, 19, 50, 78, 97, 39, 36, 99, 09, 11, 96, 54, 09, 00, 28, 53, 38, 68, 31, 15, 09, 59, 70, 24, 80, 68, 02


Kết quả Thứ Bảy ngày 16-02-2019
Đặc biệt57480
Giải nhất40751
Giải nhì2713069477
Giải ba759163996822680
357506735215052
Giải tư5258012907490873
Giải năm392522756617
801958275047
Giải sáu126308876
Giải bảy00491255

Loto: 80, 51, 30, 77, 16, 68, 80, 50, 52, 52, 58, 29, 49, 73, 25, 75, 17, 19, 27, 47, 26, 08, 76, 00, 49, 12, 55