Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 14-12-2015 tới 18-12-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 14-12-2015 tới 18-12-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 14-12-2015
Đặc biệt48114
Giải nhất63693
Giải nhì9612239166
Giải ba090467396040952
380339658083427
Giải tư4901221931834163
Giải năm271889315557
926342843192
Giải sáu064336483
Giải bảy85239437

Loto: 14, 93, 22, 66, 46, 60, 52, 33, 80, 27, 01, 19, 83, 63, 18, 31, 57, 63, 84, 92, 64, 36, 83, 85, 23, 94, 37


Kết quả Thứ Ba ngày 15-12-2015
Đặc biệt49712
Giải nhất50295
Giải nhì4076781219
Giải ba033046739100935
056491509788999
Giải tư9416399735054882
Giải năm260740141090
895123014362
Giải sáu190787728
Giải bảy26007306

Loto: 12, 95, 67, 19, 04, 91, 35, 49, 97, 99, 16, 97, 05, 82, 07, 14, 90, 51, 01, 62, 90, 87, 28, 26, 00, 73, 06


Kết quả Thứ Tư ngày 16-12-2015
Đặc biệt82079
Giải nhất35832
Giải nhì0404768007
Giải ba773149355410010
400814356669939
Giải tư1232699732086076
Giải năm257431814299
016500754996
Giải sáu889817497
Giải bảy00509558

Loto: 79, 32, 47, 07, 14, 54, 10, 81, 66, 39, 32, 97, 08, 76, 74, 81, 99, 65, 75, 96, 89, 17, 97, 00, 50, 95, 58


Kết quả Thứ Năm ngày 17-12-2015
Đặc biệt08386
Giải nhất82377
Giải nhì1641469427
Giải ba784444511614638
242573010612559
Giải tư1633140161779917
Giải năm003434937378
114305365137
Giải sáu975697786
Giải bảy51616203

Loto: 86, 77, 14, 27, 44, 16, 38, 57, 06, 59, 33, 01, 77, 17, 34, 93, 78, 43, 36, 37, 75, 97, 86, 51, 61, 62, 03


Kết quả Thứ Sáu ngày 18-12-2015
Đặc biệt83260
Giải nhất28921
Giải nhì3804936317
Giải ba936753105885573
634589273406211
Giải tư2298118255626992
Giải năm855374853095
340709212149
Giải sáu724414035
Giải bảy36950988

Loto: 60, 21, 49, 17, 75, 58, 73, 58, 34, 11, 98, 82, 62, 92, 53, 85, 95, 07, 21, 49, 24, 14, 35, 36, 95, 09, 88