Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 14-06-2021 tới 17-06-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 14-06-2021 tới 17-06-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 14-06-2021
Đặc biệt18146
Giải nhất00534
Giải nhì4992130332
Giải ba588905852189686
800754932305575
Giải tư2025545494131476
Giải năm204445065740
974520467389
Giải sáu655270536
Giải bảy51488077

Loto: 46, 34, 21, 32, 90, 21, 86, 75, 23, 75, 25, 54, 13, 76, 44, 06, 40, 45, 46, 89, 55, 70, 36, 51, 48, 80, 77


Kết quả Thứ Ba ngày 15-06-2021
Đặc biệt27483
Giải nhất86299
Giải nhì9767323236
Giải ba823330252590116
137854109324497
Giải tư8849832388772901
Giải năm284368310165
075027681859
Giải sáu737267003
Giải bảy78223927

Loto: 83, 99, 73, 36, 33, 25, 16, 85, 93, 97, 49, 23, 77, 01, 43, 31, 65, 50, 68, 59, 37, 67, 03, 78, 22, 39, 27


Kết quả Thứ Tư ngày 16-06-2021
Đặc biệt34622
Giải nhất94586
Giải nhì7541500398
Giải ba026958158439790
639559384780022
Giải tư7922468850992756
Giải năm539127103411
364995229171
Giải sáu312541104
Giải bảy03334999

Loto: 22, 86, 15, 98, 95, 84, 90, 55, 47, 22, 22, 88, 99, 56, 91, 10, 11, 49, 22, 71, 12, 41, 04, 03, 33, 49, 99


Kết quả Thứ Năm ngày 17-06-2021
Đặc biệt44367
Giải nhất02103
Giải nhì8526224192
Giải ba531175756377726
524214729742466
Giải tư6745818127177607
Giải năm761450021041
361062685907
Giải sáu443354210
Giải bảy39143523

Loto: 67, 03, 62, 92, 17, 63, 26, 21, 97, 66, 45, 81, 17, 07, 14, 02, 41, 10, 68, 07, 43, 54, 10, 39, 14, 35, 23