Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 14-03-2020 tới 17-03-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 14-03-2020 tới 17-03-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 14-03-2020
Đặc biệt18915
Giải nhất50209
Giải nhì4636069622
Giải ba710285197015750
013165867185924
Giải tư4090586147102972
Giải năm018102743505
871541138599
Giải sáu714187621
Giải bảy98350215

Loto: 15, 09, 60, 22, 28, 70, 50, 16, 71, 24, 90, 61, 10, 72, 81, 74, 05, 15, 13, 99, 14, 87, 21, 98, 35, 02, 15


Kết quả Chủ Nhật ngày 15-03-2020
Đặc biệt18901
Giải nhất74415
Giải nhì3116120773
Giải ba235145564606937
730461263649186
Giải tư1400583282517684
Giải năm547129882124
351440157120
Giải sáu530898156
Giải bảy85102418

Loto: 01, 15, 61, 73, 14, 46, 37, 46, 36, 86, 00, 32, 51, 84, 71, 88, 24, 14, 15, 20, 30, 98, 56, 85, 10, 24, 18


Kết quả Thứ Hai ngày 16-03-2020
Đặc biệt28322
Giải nhất07557
Giải nhì6570227990
Giải ba642638840071845
112560242845940
Giải tư2686104459889434
Giải năm101005741724
056640757615
Giải sáu998974058
Giải bảy30770029

Loto: 22, 57, 02, 90, 63, 00, 45, 56, 28, 40, 86, 44, 88, 34, 10, 74, 24, 66, 75, 15, 98, 74, 58, 30, 77, 00, 29


Kết quả Thứ Ba ngày 17-03-2020
Đặc biệt52267
Giải nhất49403
Giải nhì9434997172
Giải ba147467226973511
341275203582697
Giải tư7351708445660590
Giải năm934307888915
623849121830
Giải sáu382411324
Giải bảy93257465

Loto: 67, 03, 49, 72, 46, 69, 11, 27, 35, 97, 51, 84, 66, 90, 43, 88, 15, 38, 12, 30, 82, 11, 24, 93, 25, 74, 65