Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-09-2016 tới 14-09-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-09-2016 tới 14-09-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 12-09-2016
Đặc biệt68724
Giải nhất99664
Giải nhì1665204272
Giải ba519516570939319
545943976189908
Giải tư0090592012387858
Giải năm501279661526
380334145164
Giải sáu493309269
Giải bảy91669257

Loto: 24, 64, 52, 72, 51, 09, 19, 94, 61, 08, 90, 20, 38, 58, 12, 66, 26, 03, 14, 64, 93, 09, 69, 91, 66, 92, 57


Kết quả Thứ Ba ngày 13-09-2016
Đặc biệt99709
Giải nhất34536
Giải nhì3910319244
Giải ba705839974551951
903561537134407
Giải tư9334463322663747
Giải năm690654293420
477927124468
Giải sáu971253765
Giải bảy91356234

Loto: 09, 36, 03, 44, 83, 45, 51, 56, 71, 07, 34, 33, 66, 47, 06, 29, 20, 79, 12, 68, 71, 53, 65, 91, 35, 62, 34


Kết quả Thứ Tư ngày 14-09-2016
Đặc biệt96332
Giải nhất16625
Giải nhì8154560218
Giải ba466633310531113
838532128235586
Giải tư4700079219960064
Giải năm355935755439
904298545971
Giải sáu358501615
Giải bảy44002334

Loto: 32, 25, 45, 18, 63, 05, 13, 53, 82, 86, 00, 92, 96, 64, 59, 75, 39, 42, 54, 71, 58, 01, 15, 44, 00, 23, 34