Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-08-2022 tới 13-08-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-08-2022 tới 13-08-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 12-08-2022
Đặc biệt93970
Giải nhất42956
Giải nhì7374091882
Giải ba832898222472392
740375590671697
Giải tư8776441874458959
Giải năm116906665630
923190502909
Giải sáu821686067
Giải bảy19903872

Loto: 70, 56, 40, 82, 89, 24, 92, 37, 06, 97, 76, 18, 45, 59, 69, 66, 30, 31, 50, 09, 21, 86, 67, 19, 90, 38, 72


Kết quả Thứ Bảy ngày 13-08-2022
Đặc biệt40306
Giải nhất29373
Giải nhì2462941347
Giải ba716469547896243
762437804719705
Giải tư0851263658596514
Giải năm687359403430
666681601699
Giải sáu731615566
Giải bảy75882634

Loto: 06, 73, 29, 47, 46, 78, 43, 43, 47, 05, 51, 36, 59, 14, 73, 40, 30, 66, 60, 99, 31, 15, 66, 75, 88, 26, 34