Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-07-2014 tới 13-07-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-07-2014 tới 13-07-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 12-07-2014
Đặc biệt13146
Giải nhất44461
Giải nhì9995725545
Giải ba278182887049006
009007044766245
Giải tư2440128679775011
Giải năm831020849301
978321628696
Giải sáu596395093
Giải bảy10496041

Loto: 46, 61, 57, 45, 18, 70, 06, 00, 47, 45, 40, 86, 77, 11, 10, 84, 01, 83, 62, 96, 96, 95, 93, 10, 49, 60, 41


Kết quả Chủ Nhật ngày 13-07-2014
Đặc biệt16482
Giải nhất68583
Giải nhì5929910423
Giải ba888635034972401
355035540753837
Giải tư9662283019340862
Giải năm273424316642
207384458753
Giải sáu250196471
Giải bảy90430615

Loto: 82, 83, 99, 23, 63, 49, 01, 03, 07, 37, 62, 30, 34, 62, 34, 31, 42, 73, 45, 53, 50, 96, 71, 90, 43, 06, 15