Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 12-06-2022 tới 15-06-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 12-06-2022 tới 15-06-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 12-06-2022
Đặc biệt17818
Giải nhất18326
Giải nhì3856810728
Giải ba380678605606170
884686073515770
Giải tư9551312247451153
Giải năm891200262813
243148501961
Giải sáu973712494
Giải bảy24239001

Loto: 18, 26, 68, 28, 67, 56, 70, 68, 35, 70, 51, 22, 45, 53, 12, 26, 13, 31, 50, 61, 73, 12, 94, 24, 23, 90, 01


Kết quả Thứ Hai ngày 13-06-2022
Đặc biệt89927
Giải nhất77049
Giải nhì9578588560
Giải ba025012873184940
637775195741446
Giải tư4772033766669635
Giải năm302596747749
824800889539
Giải sáu030213129
Giải bảy29703319

Loto: 27, 49, 85, 60, 01, 31, 40, 77, 57, 46, 72, 37, 66, 35, 25, 74, 49, 48, 88, 39, 30, 13, 29, 29, 70, 33, 19


Kết quả Thứ Ba ngày 14-06-2022
Đặc biệt52762
Giải nhất47624
Giải nhì4263887278
Giải ba629105957164073
661293859384244
Giải tư6959135757170740
Giải năm068059400830
820885009839
Giải sáu937378574
Giải bảy95926153

Loto: 62, 24, 38, 78, 10, 71, 73, 29, 93, 44, 59, 57, 17, 40, 80, 40, 30, 08, 00, 39, 37, 78, 74, 95, 92, 61, 53


Kết quả Thứ Tư ngày 15-06-2022
Đặc biệt79716
Giải nhất00074
Giải nhì0010449785
Giải ba588936231399728
023389714353105
Giải tư5498566614190002
Giải năm346545942067
781388414558
Giải sáu787737306
Giải bảy05397485

Loto: 16, 74, 04, 85, 93, 13, 28, 38, 43, 05, 98, 66, 19, 02, 65, 94, 67, 13, 41, 58, 87, 37, 06, 05, 39, 74, 85