Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-10-2017 tới 10-10-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-10-2017 tới 10-10-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 09-10-2017
Đặc biệt15437
Giải nhất25637
Giải nhì8452286940
Giải ba835256446463652
853740562286749
Giải tư2224296948788821
Giải năm474294932197
578354989915
Giải sáu774941625
Giải bảy64944792

Loto: 37, 37, 22, 40, 25, 64, 52, 74, 22, 49, 24, 69, 78, 21, 42, 93, 97, 83, 98, 15, 74, 41, 25, 64, 94, 47, 92


Kết quả Thứ Ba ngày 10-10-2017
Đặc biệt62571
Giải nhất14111
Giải nhì5264072477
Giải ba226248555531666
723580421634556
Giải tư3857217754235371
Giải năm287173869887
784292827030
Giải sáu284309259
Giải bảy54694768

Loto: 71, 11, 40, 77, 24, 55, 66, 58, 16, 56, 57, 77, 23, 71, 71, 86, 87, 42, 82, 30, 84, 09, 59, 54, 69, 47, 68