Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-07-2022 tới 10-07-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-07-2022 tới 10-07-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 09-07-2022
Đặc biệt10295
Giải nhất36734
Giải nhì7938611190
Giải ba552329804640235
791982894804840
Giải tư4302931440129441
Giải năm554061163507
483751317695
Giải sáu955654102
Giải bảy15622032

Loto: 95, 34, 86, 90, 32, 46, 35, 98, 48, 40, 02, 14, 12, 41, 40, 16, 07, 37, 31, 95, 55, 54, 02, 15, 62, 20, 32


Kết quả Chủ Nhật ngày 10-07-2022
Đặc biệt17772
Giải nhất24964
Giải nhì1399953713
Giải ba839522912046779
412778784086918
Giải tư6112974587199841
Giải năm861777679271
142912374906
Giải sáu395891855
Giải bảy25831517

Loto: 72, 64, 99, 13, 52, 20, 79, 77, 40, 18, 12, 45, 19, 41, 17, 67, 71, 29, 37, 06, 95, 91, 55, 25, 83, 15, 17