Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 09-06-2020 tới 11-06-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 09-06-2020 tới 11-06-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 09-06-2020
Đặc biệt27570
Giải nhất53306
Giải nhì7059653264
Giải ba007240242697728
002805950789538
Giải tư1054679506954598
Giải năm757855135447
816490213509
Giải sáu291262214
Giải bảy83989736

Loto: 70, 06, 96, 64, 24, 26, 28, 80, 07, 38, 54, 95, 95, 98, 78, 13, 47, 64, 21, 09, 91, 62, 14, 83, 98, 97, 36


Kết quả Thứ Tư ngày 10-06-2020
Đặc biệt63530
Giải nhất72560
Giải nhì8447429043
Giải ba136094481490603
444539844203396
Giải tư7211311487399796
Giải năm833103615156
883866670163
Giải sáu014166187
Giải bảy12483461

Loto: 30, 60, 74, 43, 09, 14, 03, 53, 42, 96, 11, 14, 39, 96, 31, 61, 56, 38, 67, 63, 14, 66, 87, 12, 48, 34, 61


Kết quả Thứ Năm ngày 11-06-2020
Đặc biệt76634
Giải nhất74218
Giải nhì6418375619
Giải ba887378973110307
151685319170235
Giải tư0635591044349440
Giải năm376660418697
003042592707
Giải sáu904332459
Giải bảy43450090

Loto: 34, 18, 83, 19, 37, 31, 07, 68, 91, 35, 35, 10, 34, 40, 66, 41, 97, 30, 59, 07, 04, 32, 59, 43, 45, 00, 90