Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 09-05-2022 tới 11-05-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 09-05-2022 tới 11-05-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 09-05-2022
Đặc biệt05659
Giải nhất61956
Giải nhì8892881464
Giải ba349133042822065
775132209398047
Giải tư7042317803714614
Giải năm419412005962
191682010677
Giải sáu259242748
Giải bảy48280886

Loto: 59, 56, 28, 64, 13, 28, 65, 13, 93, 47, 42, 78, 71, 14, 94, 00, 62, 16, 01, 77, 59, 42, 48, 48, 28, 08, 86


Kết quả Thứ Ba ngày 10-05-2022
Đặc biệt35106
Giải nhất02963
Giải nhì4527206423
Giải ba555889848628204
415739319625429
Giải tư0203067780661620
Giải năm540446079171
857932050817
Giải sáu848860909
Giải bảy90375305

Loto: 06, 63, 72, 23, 88, 86, 04, 73, 96, 29, 03, 77, 66, 20, 04, 07, 71, 79, 05, 17, 48, 60, 09, 90, 37, 53, 05


Kết quả Thứ Tư ngày 11-05-2022
Đặc biệt27724
Giải nhất10916
Giải nhì7949389431
Giải ba168154253674280
386950589021638
Giải tư5108891327381187
Giải năm052521061351
857135363121
Giải sáu504374192
Giải bảy37150124

Loto: 24, 16, 93, 31, 15, 36, 80, 95, 90, 38, 08, 13, 38, 87, 25, 06, 51, 71, 36, 21, 04, 74, 92, 37, 15, 01, 24