Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 07-10-2021 tới 11-10-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 07-10-2021 tới 11-10-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 07-10-2021
Đặc biệt97469
Giải nhất47719
Giải nhì4634112091
Giải ba191462707158427
087650568277078
Giải tư7871507895516745
Giải năm077100729575
003902632308
Giải sáu909258300
Giải bảy59611651

Loto: 69, 19, 41, 91, 46, 71, 27, 65, 82, 78, 71, 78, 51, 45, 71, 72, 75, 39, 63, 08, 09, 58, 00, 59, 61, 16, 51


Kết quả Thứ Sáu ngày 08-10-2021
Đặc biệt43550
Giải nhất92887
Giải nhì6747039215
Giải ba441458055686154
124851841188022
Giải tư6762631279233586
Giải năm232699186784
143524899817
Giải sáu459190679
Giải bảy17496811

Loto: 50, 87, 70, 15, 45, 56, 54, 85, 11, 22, 62, 12, 23, 86, 26, 18, 84, 35, 89, 17, 59, 90, 79, 17, 49, 68, 11


Kết quả Thứ Bảy ngày 09-10-2021
Đặc biệt31156
Giải nhất70905
Giải nhì5242268986
Giải ba959812755761315
000567918764291
Giải tư4207463975183207
Giải năm651484424642
151452207211
Giải sáu341184364
Giải bảy33923901

Loto: 56, 05, 22, 86, 81, 57, 15, 56, 87, 91, 07, 39, 18, 07, 14, 42, 42, 14, 20, 11, 41, 84, 64, 33, 92, 39, 01


Kết quả Chủ Nhật ngày 10-10-2021
Đặc biệt06085
Giải nhất88649
Giải nhì1084218830
Giải ba012692382776813
313380795849024
Giải tư4671189744730285
Giải năm206979355161
904703163202
Giải sáu246585284
Giải bảy48349342

Loto: 85, 49, 42, 30, 69, 27, 13, 38, 58, 24, 71, 97, 73, 85, 69, 35, 61, 47, 16, 02, 46, 85, 84, 48, 34, 93, 42


Kết quả Thứ Hai ngày 11-10-2021
Đặc biệt72142
Giải nhất06050
Giải nhì7275540465
Giải ba174322470169352
393048738475624
Giải tư2222828987458322
Giải năm023021989920
669151843114
Giải sáu758499915
Giải bảy55952607

Loto: 42, 50, 55, 65, 32, 01, 52, 04, 84, 24, 22, 89, 45, 22, 30, 98, 20, 91, 84, 14, 58, 99, 15, 55, 95, 26, 07