Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 07-05-2018 tới 08-05-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 07-05-2018 tới 08-05-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 07-05-2018
Đặc biệt85664
Giải nhất41522
Giải nhì2046340688
Giải ba057828825392514
155968492664660
Giải tư5855601489068057
Giải năm096246536361
336817475325
Giải sáu191761926
Giải bảy77641600

Loto: 64, 22, 63, 88, 82, 53, 14, 96, 26, 60, 55, 14, 06, 57, 62, 53, 61, 68, 47, 25, 91, 61, 26, 77, 64, 16, 00


Kết quả Thứ Ba ngày 08-05-2018
Đặc biệt35876
Giải nhất48644
Giải nhì2860302198
Giải ba662005432458990
473909126140404
Giải tư9696100602826905
Giải năm492801128423
772875463058
Giải sáu040138094
Giải bảy42328386

Loto: 76, 44, 03, 98, 00, 24, 90, 90, 61, 04, 96, 06, 82, 05, 28, 12, 23, 28, 46, 58, 40, 38, 94, 42, 32, 83, 86