Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 05-11-2023 tới 07-11-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 05-11-2023 tới 07-11-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 05-11-2023
Đặc biệt13484
Giải nhất62472
Giải nhì9764730290
Giải ba966836464565882
833822046422682
Giải tư6452910231703977
Giải năm752869963815
778315290445
Giải sáu698485457
Giải bảy02443377

Loto: 84, 72, 47, 90, 83, 45, 82, 82, 64, 82, 52, 02, 70, 77, 28, 96, 15, 83, 29, 45, 98, 85, 57, 02, 44, 33, 77


Kết quả Thứ Hai ngày 06-11-2023
Đặc biệt91484
Giải nhất12495
Giải nhì3973855566
Giải ba411410229653869
510076089156212
Giải tư5822934685598819
Giải năm689464447848
879901147238
Giải sáu514305030
Giải bảy01825288

Loto: 84, 95, 38, 66, 41, 96, 69, 07, 91, 12, 22, 46, 59, 19, 94, 44, 48, 99, 14, 38, 14, 05, 30, 01, 82, 52, 88


Kết quả Thứ Ba ngày 07-11-2023
Đặc biệt10949
Giải nhất97813
Giải nhì4024897258
Giải ba171725372616571
150185084354542
Giải tư2387710570240996
Giải năm837079105928
100426938577
Giải sáu045513973
Giải bảy27902403

Loto: 49, 13, 48, 58, 72, 26, 71, 18, 43, 42, 87, 05, 24, 96, 70, 10, 28, 04, 93, 77, 45, 13, 73, 27, 90, 24, 03