Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 05-11-2016 tới 06-11-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 05-11-2016 tới 06-11-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 05-11-2016
Đặc biệt85236
Giải nhất19324
Giải nhì8520407733
Giải ba303816098498905
758058414117178
Giải tư2979164196144080
Giải năm892040637606
398027123035
Giải sáu452647038
Giải bảy47253799

Loto: 36, 24, 04, 33, 81, 84, 05, 05, 41, 78, 79, 41, 14, 80, 20, 63, 06, 80, 12, 35, 52, 47, 38, 47, 25, 37, 99


Kết quả Chủ Nhật ngày 06-11-2016
Đặc biệt47674
Giải nhất88865
Giải nhì3422052339
Giải ba767021924580888
590659107221347
Giải tư0483201014167532
Giải năm480373335634
923409991134
Giải sáu795052804
Giải bảy56394862

Loto: 74, 65, 20, 39, 02, 45, 88, 65, 72, 47, 83, 10, 16, 32, 03, 33, 34, 34, 99, 34, 95, 52, 04, 56, 39, 48, 62