Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 05-11-2015 tới 08-11-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 05-11-2015 tới 08-11-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 05-11-2015
Đặc biệt73424
Giải nhất20191
Giải nhì8500599965
Giải ba202350450925880
597915513326571
Giải tư3493361053587523
Giải năm117188898743
101374903765
Giải sáu464737585
Giải bảy34181108

Loto: 24, 91, 05, 65, 35, 09, 80, 91, 33, 71, 93, 10, 58, 23, 71, 89, 43, 13, 90, 65, 64, 37, 85, 34, 18, 11, 08


Kết quả Thứ Sáu ngày 06-11-2015
Đặc biệt30628
Giải nhất66359
Giải nhì0705616954
Giải ba031691124096767
689692348996361
Giải tư3686039689642524
Giải năm669233098150
146692782980
Giải sáu564986054
Giải bảy44224051

Loto: 28, 59, 56, 54, 69, 40, 67, 69, 89, 61, 86, 96, 64, 24, 92, 09, 50, 66, 78, 80, 64, 86, 54, 44, 22, 40, 51


Kết quả Thứ Bảy ngày 07-11-2015
Đặc biệt77915
Giải nhất93688
Giải nhì4431227514
Giải ba165435365775712
349772932871663
Giải tư7882062364120407
Giải năm057609512532
324194392415
Giải sáu890980135
Giải bảy54988070

Loto: 15, 88, 12, 14, 43, 57, 12, 77, 28, 63, 82, 23, 12, 07, 76, 51, 32, 41, 39, 15, 90, 80, 35, 54, 98, 80, 70


Kết quả Chủ Nhật ngày 08-11-2015
Đặc biệt35545
Giải nhất08479
Giải nhì7549245482
Giải ba788868982004512
279958755530591
Giải tư7641739634389478
Giải năm331778473499
237454874007
Giải sáu201411524
Giải bảy86314307

Loto: 45, 79, 92, 82, 86, 20, 12, 95, 55, 91, 41, 96, 38, 78, 17, 47, 99, 74, 87, 07, 01, 11, 24, 86, 31, 43, 07