Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 05-07-2021 tới 07-07-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 05-07-2021 tới 07-07-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 05-07-2021
Đặc biệt91701
Giải nhất09512
Giải nhì8594228239
Giải ba567810664792539
375954079068568
Giải tư3297617071152218
Giải năm954582286424
292835525104
Giải sáu457368616
Giải bảy84892688

Loto: 01, 12, 42, 39, 81, 47, 39, 95, 90, 68, 97, 70, 15, 18, 45, 28, 24, 28, 52, 04, 57, 68, 16, 84, 89, 26, 88


Kết quả Thứ Ba ngày 06-07-2021
Đặc biệt46868
Giải nhất81459
Giải nhì8527129895
Giải ba565780486971780
108548162221062
Giải tư8163182142926704
Giải năm148366267142
405144191349
Giải sáu364851623
Giải bảy08102856

Loto: 68, 59, 71, 95, 78, 69, 80, 54, 22, 62, 63, 21, 92, 04, 83, 26, 42, 51, 19, 49, 64, 51, 23, 08, 10, 28, 56


Kết quả Thứ Tư ngày 07-07-2021
Đặc biệt61289
Giải nhất80667
Giải nhì1628556890
Giải ba081044925989398
829189171233304
Giải tư1908353556306083
Giải năm102253678306
898233423921
Giải sáu619144621
Giải bảy57277449

Loto: 89, 67, 85, 90, 04, 59, 98, 18, 12, 04, 08, 35, 30, 83, 22, 67, 06, 82, 42, 21, 19, 44, 21, 57, 27, 74, 49