Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 05-06-2020 tới 06-06-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 05-06-2020 tới 06-06-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 05-06-2020
Đặc biệt79913
Giải nhất01136
Giải nhì9857699322
Giải ba877205136627226
997990660223813
Giải tư3901540033805847
Giải năm764260470638
310376533408
Giải sáu530726547
Giải bảy31233842

Loto: 13, 36, 76, 22, 20, 66, 26, 99, 02, 13, 01, 00, 80, 47, 42, 47, 38, 03, 53, 08, 30, 26, 47, 31, 23, 38, 42


Kết quả Thứ Bảy ngày 06-06-2020
Đặc biệt18932
Giải nhất33537
Giải nhì0232836234
Giải ba542140391338922
684924166459936
Giải tư4340583345320908
Giải năm207254951303
372335457728
Giải sáu281841263
Giải bảy19526777

Loto: 32, 37, 28, 34, 14, 13, 22, 92, 64, 36, 40, 33, 32, 08, 72, 95, 03, 23, 45, 28, 81, 41, 63, 19, 52, 67, 77